<< >>

Máš rád čistotu? Jsi metrosexuál!

O PROJEKTU


Ako vysokoškolský študent som sa zúčastnil festivalu na ktorom sme prezentovali projekty našej fakulty. Stoly, na ktorých sme mali mať podklady boli špinavé, tak som ich začal poriadne čistiť, aby som zvýšil kvalitu našej prezentácie. Keď si ma všimol docent, ktorý viedol našu skupinu, nahlas pred všetkými usúdil, že som metrosexuál.


Autor/ka: Abraham