>>

 

Česká republika stále patří mezi země se silnými, hluboce zakořeněnými nerovnostmi mezi muži a ženami. Rády bychom si myslely opak, ale když se podívame, kolik žen je v politice, kolik vydělávají muži ve srovnání se ženami, nebo kolik žen je oběťmi domácího násilí, zjistíme, že Česko má do ideálu rovnosti opravdu daleko.

V našich kampaních jsme dlouho upozorňovaly na nerovnosti mezi muži a ženami na příkladu sexistické reklamy. Reklama neprodává pouze zboží, ale zároveň odráží hodnoty a kulturní vzorce zakořeněné v naší společnosti. Opakovaným užíváním stereotypních obrazů se významně podílí na vytváření “toxického prostředí”, které pomáhá udržovat nerovnosti mezi muži a ženami ve společnosti.

Zároveň si však uvědomujeme, že problém sexismu je mnohem širší a sexistická reklama je pouze jedním z mnoha způsobů, jak se genderová nerovnost projevuje. Rády bychom proto debatu o genderové nerovnosti posunuly zase o krok dál a tematizovaly i další její projev, se kterým má zkušenosti mnoho z nás a se kterým se setkáváme ve veřejném prostoru – každodenní sexismus.

Projekt Příběhy každodenního sexismu vznikl, aby mohl dokumentovat případy sexismu, které jsou běžnou součástí každodenního života mnohých žen a mužů. Ať už jsou to ty malé, které někdy raději přehlížíme, ty hluboce vžité, které v naší společnosti považujeme téměř za samozřejmé, nebo ty nejzávažnější, které mohou mít diskriminační charakter. Věříme, že pokud budeme tyto příběhy sdílet, poukážeme nejen na to, že sexismus existuje, ale že je také každodenní realitou mnohých z nás a že je problémem, který musíme brát vážně.

Sdílejte svůj příběh a pomožte o sexismu ve společnosti otevřeně mluvit.

Pokud se budete potřebovat obrátit na další organizace, podívejte se na náš seznam kontaktů pomáhajících organizací.

 

Kontakty na pomáhající organizace

Diskriminace a obtěžování:

Gender Studies, o.p.s. – nevládní nezisková organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

Bezplatná právní poradna Gender studies: www.rovneprilezitosti.cz

Mobbing Free poradna – online poradna pro oběti šikany na pracovišti: www.sikanavpraci.cz

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva – právní poradenský servis pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i pracovníků státní správy, sleduje a analyzuje dodržování občanských a lidských práv a platné a připravované legislativní normy, zaměřuje se na návrhy a iniciování systémových řešení

http://www.poradna-prava.cz/

Veřejný ochránce práv – zákonem stanovený orgán pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací

www.ochrance.cz

Domácí násilí a sexuální násilí:

Persefona, z.s. – poskytuje odborné sociální poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Rozsahem služeb pokrývá psychologickou, sociální a právní pomoc obětem i jejich blízkým v rámci města Brna a Jihomoravského kraje.

www.persefona.cz

proFem, o.p.s. – obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženám, které zažily násilí / domácí násilí

www.profem.cz

ROSA o.s. – poskytuje komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí.

http://rosa-os.cz/