<< >>

žena má být hlavně matka

O PROJEKTU


Při přátelském rozhovoru s knězem, dlouholetým přítelem (nejsem věřící), jsem se dozvěděla nemilou věc. V rámci rozhovoru o papeži Františku, kterého mám velice ráda pro jeho moderní názory a lidskou stránku, jsem zkonstatovala, že by vlastně už mohly být papežem i ženy, že by bylo dobré, kdyby zastupovaly dříve ryze mužské posty, jak je to v dnešní společnosti již běžné.

Bylo mi sděleno, že žena již svou roli má: „Je potřeba, aby ženy  byly spíš dobrý mámy. I papežů! Ty pak ovlivněj všechno.“

Nestačila jsem se divit,  ženin životní úděl je být „jen“ matkou? Otec při výchově snad není třeba?


Autor/ka: Sami